Aktualności

Ruszyły praktyki 2014 21.03.2014

Ruszyliśmy ze szkolenia praktycznymi w 2014 roku.

W pierwszej kolejności zapisywani będa klienci z sezonu poprzedniego, którzy nie zdążyli zaliczyć egzaminu z praktyki w roku ubiegłym. Zapisywać można się telefonicznie po wcześniejszym opłaceniu jazd z biurze szkoły. Klienci którzy nie dokończyli kursu podstawowego - mogą bezpośrednio umawiać się na jazdy z instruktorami.
Informacja o szkoleniu - biuro szkoły :
tel: 12 422 10 63
tel: 536 97 90 90

ZAPISY NA JAZDY:
tel:  881 50 90 90

Motocyklem po BUS PASIE ! 19.12.2013

Już od 01 stycznia 2014 roku krakowscy motocykliści mogą poruszać się po BUS-PASACH !
To już fakt ! Kraków to pierwsze miasto w Polsce, gdzie motocykliści będą mogli jeździć bus-pasami.

Umoż­li­wi to motocyklistom szyb­sze i bez­piecz­niej­sze po­ru­sza­nie się po mie­ście. Kra­ków póki co jest pierw­szym mia­stem w Pol­sce, które dało nam taką moż­li­wość, ale to jest przy­kład za­czerp­nię­ty z Lon­dy­nu, gdzie od kilku lat tak po­ru­sza­ją się mo­to­cy­kli­ści. Tam po zmia­nie prze­pi­sów nie­znacz­nie zwięk­szy­ła się licz­ba stłu­czek na bu­spa­sach, jed­nak o kilka pro­cent spa­dła licz­ba wy­pad­ków z udzia­łem mo­to­cy­kli­stów.

Kra­kow­scy mo­to­cy­kli­ści do­sta­li pre­zent od władz mia­sta po tym, jak wcze­śniej sami roz­da­wa­li na Rynku Głów­nym sło­dy­cze z oka­zji "mo­to­mi­ko­ła­jek". To chyba najlepszy prezent jaki motocykliści kiedykolwiek otrzymali od miasta.

Nie przez przypadek Kraków jest pierwszym miastem  którego władze umożliwiły poruszanie się motocyklem po bus pasie. Nie zapominajmy, że to właśnie w Krakowie po raz pierwszy motocykliści ze Stowarzyszenia MotoAutostrada promowali jazdę między samochodami i pokazali jak można bezpiecznie i zgodnie z przepisami to robić.

Nie można zapominać, że zezwolenie na jazdę tym spacjalnym pasem ruchu to szereg zagrożeń. Kierowcy nie są przyzwyczajeni do poruszających się po nich motocyklistach, bo nidgy wcześniej tam nie jeździły szybkie jednoślady. Motocykliści muszą się liczyć z wymuszającymi pierwszeństwo kierowcami - nagle zmianiającymi pas ruchu celem skrętu w prawo lub po prostu ominięcia zatoru, a wtedy może dojść do kolizji z motocyklem.
Zatem tylko dostosowanie prędkości i zdrowego rozsądku w połączeniu z możliwością jazdy tym pasem może przynieść efekt w postaci upłynnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa.
Myślimy jednak, że krakowskim motocyklistom nie trzeba tego tłumaczyć.


Do zobaczenia .... na bus pasach :)

MORD wznawia egzaminy w 2014 27.11.2013

Wznowienie egzaminów praktycznych kategorii A 

Po zimowej przerwie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM. Zgodnie z § 17, ust. 3 Rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dn. 5.09.2012 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami…”, ważność zdanych egzaminów teoretycznych osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A, A1, A2 i AM będzie przedłużana o okres, w którym egzaminypraktyczne na w/w kategorie nie były prowadzone.
Czas ważności zaliczonej teorii zacznie się naliczać od dnia wznowienia egzaminów praktycznych.
W 2014 roku - egzaminy z praktyki będą przeprowadzane w siedzibie MORD w Krakowie przy ul.Koszykarskiej (oficjalny adres ul.Nowohucka 33a - wjazd ulicą Koszykarską) 
Będzie wreszcie można zdawać egzamin łączony - bez wycieczek do sąsiedniej dzielnicy miasta.
Zatem w tym roku część teoretyczna i praktyczna w jednym miejscu.
Pierwsze egzaminy już od 26 marca, stąd zachęcamy już do zapisywania się.
MORD przyjmuje zapisy na egzaminy praktyczne od 18 marca 2014.
Życzymy powodzenia i zapraszamy na jazdy doszkalające u Nas :)WOŚP 2014 w Krakowie 13.10.2013

Stowarzyszenie Motocyklistów Grupa Południe
oraz Szkoła Motocyklowa MSM Małopolska
po raz kolejny kwestowali na rzecz WOŚP pod M1 w Krakowie ...W tym roku, zresztą tak jak w poprzednim, graliśmy pod Centrum Handlowym M1 !!!!

Po raz kolejny z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przygotowano Motocyklowo - Rajdowe atrakcje, które mają na celu zbiórkę funduszy dla Fundacji Jurka Owsiaka.

Dziękujemy za Wasze liczne przybycie, integrację ludzi świata sportów samochodowych i motocyklistów, dobrą zabawę oraz szczodrość, bo wolontariuszy będzie wielu .

Przygotowaliśmy dla Was w tym roku wiele atrakcji:
- pokazy rajdowych załóg
- pokazy driftu samochodowego (Drift Paradise)
- wystawę motocykli i starych samochodów
- pokazy stuntu motocyklowego (ET OstraJazda)
- pokazy jazd samochodem na trolleyach
- testy Stewarda
- mała gymkhana (Marino & Piotrovsky)
- pokazy ratownictwa medycznego z Grupą R2
- licytacje przejazdów z drifterami, załogami samochodów rajdowych i motocyklami
- imprezę uświetnią swoją obecnością zawodnicy rajdowi i motocyklowi
- zostały również zaproszone dzieciaki ze Szkoły Muzycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, z ul. Tynieckiej.
- Koncert zespołu BlackJack
- Koncert zespołu Królewski Styl
Patronat medialny RMF MAXXX, RMF, TVN

FOTO-RELACJA z imprezy - kliknij tu ... (Facebook)

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Małopolska Szkoła Motocyklowa