Aktualności

TOR w Krakowie 10.10.2013

Projekt pod nazwą: „Miejski Plac Manewrowy 01 - motocyklowo-samochodowy tor szkoleniowy” wraz z krótkim opisem „Budowa obiektu dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący, jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym na działce 25/2 obr. 26 j. ewid. Podgórze”  na kwotę 2 700 000 zł.


Założenie: Dostępny dla każdego!

Bardzo istotne jest to że jeśli obiekt powstanie zgodnie ze złożonym wnioskiem i za poparciem mieszkańców będzie służył nam wszystkim oraz co najważniejsze nie zostanie on nigdy skomercjalizowany. Będzie zatem własnością wspólną.

Obiekt ma służyć motocyklistom którzy chcą w bezpiecznych warunkach podnosić swoje umiejętności, stunterom, wszystkim chcącym sprawdzić się na 125–ce zanim wyjadą na ulicę, także kierowcom jeżdżącym samochodami w sposób nie do końca akceptowany na drogach publicznych i wielu innym.

Obiekt szczególnie dedykowany jest dla kierowców już posiadających uprawnienia, choć powinien również służyć jako swoisty poligon dla studentów i naukowców krakowskich uczelni technicznych.

Istotą projektu jest jego powszechna dostępność dla obywateli, co oznacza niewielką odpłatność (lub jej brak) oraz funkcję placu treningowego dla szkolenia w celu zdobywania uprawnień prawa jazdy.

Głosować można było w ramach budżetu obywatelskiego na przełomie września i października i łącznie oddano 67 320 głosów. Przez internet zagłosowało 59 119 osób, w lokalach wyborczych 8201 osób. Frekwencja wyniosła zatem 10%, co jest wynikiem dosyć zadawalającym mając na uwadze fakt, iż mało kto wiedział o tym głosowaniu.

Głosować mógł każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat. Ważne było miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Żeby głos był ważny, głosujący musiał wybrać dziesięć różnych zadań (5 inwestycji o charakterze lokalnym i 5 ogólnomiejskich), przy czym najwyżej ocenione zadanie otrzymywało 5 punktów, a najniżej 1 punkt.

WYNIKI budżetu obywatelskiego w Krakowie 2014

Wśród projektów ogólnomiejskich, które uzyskały największą liczbę głosów są:

1. sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych (koszt instalacji 76 tys. zł),
2. darmowy Internet Miejski (koszt 1,5 mln),
3. angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu w szkołach (koszt 2,7 mln),
4. miejski plac manewrowy (koszt 2,7 mln),
5. uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza (koszt 300 tys.).

Budżet przeznaczony na te zadania wynosi 2,7 mln złotych, co oznacza,
że zrealizowane zostaną zadania:
1. Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych
2. Darmowy Internet Miejski
3. Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Dla Nas jesdnak ważne jest to, iż obywatele poparli inicjatywę toru i kto wie może kiedyś władze miast zrealizują to zadanie ze środków własnych mając na uwadze poparcie jakiego udzielili mieszkańcy.

Na stronie budżetu obywatelskiego www.krakow.pl/budzet dostępna jest pełna lista głosowania na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe.

ZJAZD ABSOLEWNTÓW MSM 4.10.2013

Już  05 października (SOBOTA) zapraszamy Wszystkich Absolwentów Szkoły MSM  na jesienny zjazd jaki organizujemy na placu manewrowym szkoły - ul.Konopnickiej 28 (hotel FORUM)

Będzie wiele atrakcji, będzie też gorąca kawka i coś na przegryzkę :)

Przybywajcie pochwalić się Swoimi maszynami !


PLAN IMPREZY:

13:00 - 15:00 - serwujemy kawę i testujemy Hondy !
15:00 - 19:00 :
- każdy kto przyjedzie motocyklem będzie mógł poćwiczyć przy pomocy
aparatury pomiarowej TWINTECH skuteczność hamowania :)
- każdy z Naszych absolwentów będzie mógł poćwiczyć jazdę na trolejach :)
- rozegramy konkurs w próbie Stewarta!
- ratownicy z grupy R2 zaprezentują sprzęt służbowy
- pokaz poduszki powietrznej dla motocyklistów firmy Dainese (premiera produktu na sezon 2014)

Po 19:00 - część nieoficjalna :) !!!
- GRILL
- NAPOJE :)
- INTEGRACJA :)

..... bawimy się do odcięcia :)
Zlot MSM

MIEJSCE : PLAC MANEWROWY - Hotel Forum

  

 

High Alpine Roads 2013 26.07.2013

 

           

 

Wysokogórska trasa Grossglocknerstrasse istniejąca już od 1935 roku zagwarantowała niezapomniane emocje już ponad 50 milionom odwiedzającym. To najpopularniejsza alpejska droga w Europie mieszcząca się w parku narodowym Wysokie Taury (Nationalpark Hohe Tauern ) z najwyższą górą i największym lodowcem Austrii Großglockner.

Pokonując liczne zakręty na odcinku 30 km odczujemy różnicę wzniesień – 1,5 km podróżując jednocześńie poprzez wszystkie strefy wegetacyjne. Pokonanie tej trasy to kompaktowa wyprawa do tej krainy wiecznego lodu. Podróż tę rozpoczynamy od widoku zielonych łąk a zakończymy przy wiecznym lodzie.

To najbardziej malownicza droga w Austrii. Po drodze można podziwiać zmieniającą się szatę roślinną oraz poczuć malejące ciśnienie atmosferyczne. Wzdłuż całej trasy znajduje się wiele punktów widokowych i restauracji. Tą malowniczą trasą dojedziemy do Franz Josefs Höhe skąd roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Alp Austriackich - Grossglockner (3789m npm) oraz na najdłuższy (10 km długości !) we wschodnich Alpach lodowiec Pasterze.

 

W planie wyjazdu znajdują się także pozostałe 3 drogi alpejskie o których często turysta nie ma pojęcia wybierając się docelowo na najsłynniejszą - Grossglockner , tymczasem tamte znajdują się w pobliżu i stanowią fenomenalna atrakcję, bo na każdej mamy do czynienia z innym krajobrazem.

W kolejne dni pokonamy również trasy GERLOS , NOCKALM, VILLACHER.

Wyjazd ma charakter evevtu, składkę robimy jedynie na okazjonalne gadżety.

Szczegóły tu .... (kliknij ...)

Zdałeś na kat A - otrzymasz kategorię A2 ! 21.03.2013

Po dniu 19 stycznia 2013 r. w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. Oznacza to, że w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A do dnia 18 stycznia 2013 r., a ich dokumenty wpłynęły do starosty po dniu 18 stycznia 2013 r., osoby te będą miały wydane prawo jazdy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach nowej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy o kierujących pojazdami minimalny wiek uprawniający do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. A wynosi:

      “4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A,
                         jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

      7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

                   A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2”.

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin na prawo jazdy kategorii A, należy uznać, iż posiada ona wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie pojazdami kategorii AM, A1, A2.

W związku z tym, w ocenie resortu, osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A do dnia 18 stycznia 2013 r. i nie mają ukończonych 24 lat, a ich dokumenty wpłynęły do organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami po tej dacie, mogą się ubiegać o wydanie prawa jazdy kategorii A2, składając nowy lub modyfikując już złożony wniosek o wydanie prawa jazdy.

Ministerstwo jednak stwierdza, że zajęte przez Nich stanowisko nie ma charakteru wiążącego i stanowi pogląd resortu w sprawie dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami, dla których organem właściwym jest starosta i ostatecznie to starostę obciąża decyzjami w tych sprawach.

To jest właśnie POLSKA !
Spychologia w najwyższej formie! Nikt za nic nie jest odpowiedzialny!

Jednak najlepszy z powyższych wywodów ministerialnych jest jeszcze inny fakt ...
TERAZ UWAGA !  Usiądzcie Sobie zanim przeczytacie !
Jeśli nawet już posiadasz prawo jazdy kat.A, ale jeszcze nie ukończyłeś 24 lat - to pilnuj się żeby nie stracić prawka za punkty karne , bo wtedy nawet jeśli je odzyszkasz - to otrzymasz kategorię A2 ! 
To nie żart !  Warunek - "24 i 24"
Czyli,  24 lata lub 24 punkty karne - koniec marzeń o kategori A !

Pozodzenia Życzę więc zarówno tym co już zdali i tym co zdawać mają zamiar w 2013 roku :)


Piotr Leńczowski
Instruktor techniki jazdy
MSM MAŁOPOLSKA

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Małopolska Szkoła Motocyklowa