Aktualności

Zdałeś na kat A - otrzymasz kategorię A2 ! 21.03.2013

Po dniu 19 stycznia 2013 r. w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy mają zastosowanie przepisy określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz stosownych rozporządzeniach wykonawczych. Oznacza to, że w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A do dnia 18 stycznia 2013 r., a ich dokumenty wpłynęły do starosty po dniu 18 stycznia 2013 r., osoby te będą miały wydane prawo jazdy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach nowej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy o kierujących pojazdami minimalny wiek uprawniający do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. A wynosi:

      “4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A,
                         jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

      7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

                   A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2”.

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin na prawo jazdy kategorii A, należy uznać, iż posiada ona wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie pojazdami kategorii AM, A1, A2.

W związku z tym, w ocenie resortu, osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A do dnia 18 stycznia 2013 r. i nie mają ukończonych 24 lat, a ich dokumenty wpłynęły do organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami po tej dacie, mogą się ubiegać o wydanie prawa jazdy kategorii A2, składając nowy lub modyfikując już złożony wniosek o wydanie prawa jazdy.

Ministerstwo jednak stwierdza, że zajęte przez Nich stanowisko nie ma charakteru wiążącego i stanowi pogląd resortu w sprawie dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami, dla których organem właściwym jest starosta i ostatecznie to starostę obciąża decyzjami w tych sprawach.

To jest właśnie POLSKA !
Spychologia w najwyższej formie! Nikt za nic nie jest odpowiedzialny!

Jednak najlepszy z powyższych wywodów ministerialnych jest jeszcze inny fakt ...
TERAZ UWAGA !  Usiądzcie Sobie zanim przeczytacie !
Jeśli nawet już posiadasz prawo jazdy kat.A, ale jeszcze nie ukończyłeś 24 lat - to pilnuj się żeby nie stracić prawka za punkty karne , bo wtedy nawet jeśli je odzyszkasz - to otrzymasz kategorię A2 ! 
To nie żart !  Warunek - "24 i 24"
Czyli,  24 lata lub 24 punkty karne - koniec marzeń o kategori A !

Pozodzenia Życzę więc zarówno tym co już zdali i tym co zdawać mają zamiar w 2013 roku :)


Piotr Leńczowski
Instruktor techniki jazdy
MSM MAŁOPOLSKA

NOWE ZADANIA NA EGZAMINIE w 2013 6.03.2013

Nowe Zadania Egzaminacyjne 2013
(obowiązujące od 19.01.2013) oraz kryteria oceny wykonania tych zadań.


Dotyczy kategorii  AM, A1, A2, A,

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (kask, rękawice, buty, protektory)
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce

Sposób wykonania części zadania określonej jako przemieszczenie motocykla:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku
  przy unieruchomionym silniku
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

Nowe Egzaminy kat A Przemieszczenie motocykla 2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.


Nowe zadania egzaminacyjne wzniesienie 3. Slalom wolny
(jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 (w prostokącie 7m x 14m)

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;


Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne, plac manewrowy, kat A 

http://szkola-motocyklistow.pl/media/slalom-bramki.jpg

4. Slalom szybki
(jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne. Slalom szybki. kat A 

 


5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy AM)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
   
Dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność
     wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

Nowe zadania egzaminacyjne na prawo jazdy A. Ominięcie przeszkody 

6. Hamowanie

- od prędkości 50 km/h do wyznaczonego miejsca
- awaryjne od prędkości 50 km/h z użyciem obu hamulców

 

MIASTO  (Egzamin Państwowy w ruchu miejskim)

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania,

Kolejnym warunkiem przystąpienia do egzaminu motocyklowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego !

UWAGA !!!
W SEZONIE 2013 - nie ma ustalonych tras przejazdu !
Egzamin odbywa się na ulicach Krakowa, egzaminator decyduje o przebiegu trasy.  


NOWE MOTOCYKLE EGZAMINACYJNE dla kat.A i A2.
to SUZUKI GLADIUS 650

Osoby, które rozpoczęły szkolenia w sezonie 2012 i wcześniej, a nie przystąpiły jeszcze do egzaminu praktycznego - również podlegają nowym zasadom egzaminowania. W związku z powyższym konieczne jest ponowne doszkolenie się w zakresie nowych zadań oraz sprzętu. Przystąpienie do nowego egzaminu bez odpowiedniego przeszkolenia będzie bardzo niebezpieczne, a wynik z pewnością negatywny.

Prestensje i zażalenia - kierować do Ministerstwa Transportu ;/ 
Życzymy Powodzenia :)

STARTUJĄ szkolenia praktyczne ! 5.03.2013

Z uwagi na warunki pogodowe - startujemy ze szkoleniami praktycznymi od poniedziałku 15 kwietnia.
Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z instruktorami juz od piątku 12 kwietnia (nie wcześniej).

Grafik jazd - ustalamy pod nr tel: 881 50 90 90.

Osoby z sezonów 2011 i 2012 - które chcą zdawać nowy egzamin zachęcamy do odbycia szkolenia uzupełniającego na nowych motocyklach. Oferujemy PAKIET 12 h w cenie 650 zł.
Oferta dotyczy tylko Naszych klientów, osób z innych szkół nie obsługujemy.

Do Zobaczenia na zajęciach !

Ruszyły EGZAMINY ! 5.03.2013

Długo wyczekiwane - wreszcie ruszyły egzaminy państwowe w krakowskim MORD-dzie.

Z egzaminowanych 12 osób - zdały tylko 2, reszta nie wyjechała nawet z placu.
Nowe zadania egzaminacyjne niestety nie należą do najłatwiejszych, a 20 h na kursie to zdecydowanie za mało w nowych warunkach na opanowanie cięższego niż dotychczas motocykla.

Relacja video przygotowana przez TVP Kraków najlepiej oddaje panującą w pierwszym dniu egzaminów atmosferę.

Link: video z egzaminu w MORD.

W 2013 roku - egzaminy w zakresie części praktycznej odbywać sie będą w Krakowie przy ul.Stella- Sawickiego (teren Motodromu) z uwagi na braki infrastrukturalne ośrodka egzaminowania.

Egzamin kosztuje - 180 zł (część praktyczna)

Klienci z sezonów poprzednich winni się doszkolić zanim przystąpią do nowego egzaminu.
Niestety nie przewidziano dla Nich żadnego okresu przejściowego. Źli są nie tylko kursanci, ale i szkoleniowcy,  i egzaminatorzy, jednak nowe przepisy są bezwzględne rzucając przyszłych motocyklistów od razu na głęboką wodę.

Pretensje .... no cóż, można mieć tylko do Ministerstwa Transportu, które jest niejako głuche na głosy środowiska szkoleniowców.

MSM Małopolska

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Małopolska Szkoła Motocyklowa